Strona główna arrow Turystyka arrow Szlaki turystyczne
Home    Kontakt
 
 
Zmiana godzin pracy!
GODZINY OTWARCIA
BIURA LGD:

Poniedziałek - Piątek
7.30 -15.30
Menu serwisu
Strona główna
Stowarzyszenie
Informacje o Koronie
Turystyka
Organizacje
Kultura
Obiekty użyteczności publicznej
Gospodarka
Informacje praktyczne
Ogłoszenia
Galeria zdjęć
Pobierz pliki
Mapa serwisu
Kontakt
Linki
Leader 2014-2020
Informacje wstępne
PROW 2014-2020
RLKS 2014-2020
Rozporządzenia
LSR
Leader 2007-2013
Przewodnik po PROW
Rozporządzenia
Broszurki
LSR
Wnioski i załączniki
Harmonogram naborów
Funkcjonowanie LGD
Wyszukiwarka
Filmy o Koronie
Youtube
Szlaki turystyczne PDF Drukuj E-mail
Ze względu na wysokie walory przyrodnicze i krajobrazowe znaczne obszary gmin wchodzących w skład Korony zostały objęte ochroną i wchodzą w skład Zespołu Jurajskich Parków Krajobrazowych.

W obszarze gminy MICHAŁOWICE funkcjonują:

DŁUBIAŃSKI  PARK  KRAJOBRAZOWY

Dłubniański Park Krajobrazowy o powierzchni 10937 ha położony jest na terenie 6 gmin: Gołcza, Iwanowice, Michałowice, Skała, Trzyciąż, Zielonki. Rozciąga się prawie na całej długości rzeki Dłubni. Utworzony w 1981 roku.
W obrębie parku projektuje się utworzenie dwóch rezerwatów przyrody:
Ostrysz - rezerwat położony w okolicach Glanowa. Ochronie podlegałby fragment lasu łęgowego, płaty ciepłej buczyny oraz zręby skalne z roślinnością kserotermiczną.
Jodła w Trzyciążu - rezerwat leśno-krajobrazowy, położony w okolicach Zagórowej. Ochronie podlegałby drzewostan mieszany z dużym udziałem jodły jako gatunku godnego szczególnej ochrony na obszarze Wyżyny Krakowskiej.
Na terenie parku występuje 28 pomników przyrody; warto tutaj wymienić: starą aleję kasztanowców białych w Minodze, zabytkowy park dworski w Młodziejowicach i Tarnawie, źródło "Jordan" w Ściborzycach oraz źródło Dłubni.
Pokaż na mapieGaleria


PARK KRAJOBRAZOWY „DOLINKI  KRAKOWSKIE”

Park Krajobrazowy Dolinki Krakowskie rozciąga się na powierzchni 21.031 ha od Michałowic po Bukowno na terenie gmin: Bukowno, Jerzmanowice - Przeginia, Krzeszowice, Michałowice, Olkusz, Trzebinia, Wielka Wieś, Zabierzów i Zielonki. Ze względu na dużą rozległość obszaru parku jest on jednym z najbardziej zróżnicowanych pod kątem rzeźby terenu spośród parków krajobrazowych na Jurze. Nazwa PK została utworzona z powodu objęcia ochrona w tym parku niemal wszystkich przepięknych dolinek podkrakowskich, w tym: Kluczwody, Bolechowicką, Kobylańską, Będkowską, Szklarki, Racławki i Eliaszówki.

Pokaż na mapieGaleria

Parki można zwiedzić wędrując po nich pieszo lub rowerem.


SZLAK ROWEROWY „DOLINA DŁUBNI” 

Szlak szosowo-terenowy oznakowany jest  kolorem niebieskim. Biegnie od Raciborowic wzdłuż rzeki Dłubni do jej źródeł w okolicach Jangrotu (Gmina Trzyciąż).
Całkowita długość szlaku wynosi 40 km i przebiega on  przez cztery gminy.
Długość trasy gminie MICHAŁKOWICE wynos 11,2 km i prowadzi przez następujące wsie Raciborowice - Kończyce - Książniczki - Więcławice - Masłomiąca - Zerwana - Wilczkowice
Do szlaku rowerowego "Dolina Dłubni" można dojechać z Krakowa. Należy wyjechać z miasta w kierunku północnym, najlepiej poprzez osiedle Prądnik Czerwonego, kierując się drogą obok Cmentarza w Batowicach lub przez Osiedle Piastów w Nowej Hucie. Obydwie trasy wyjazdowe doprowadzą nas do miejscowości Batowice, a następnie do Raciborowic gdzie w okolicach Zespołu Szkół, przy drodze powiatowej Batowice - Zastów zaczyna się szlak.
Po kilku chwilach po prawej stronie, 50 m od drogi głównej napotykamy Zespół kościoła parafialnego p.w. św. Małgorzaty w Raciborowicach Info.
Dojeżdżamy do drogi powiatowej w kierunku Michałowic, jedziemy nią pięćdziesiąt metrów i skręcamy w lewo w wąską asfaltową drogę. Przekraczamy Dłubnię obok ujęcia wody w Raciborowicach i kierujemy się w prawo wzdłuż rzeki. Jedziemy polną drogą do miejscowości Kończyce. W czasach utraty niepodległości przez Polskę, granica wsi Kończyce i Raciborowice stanowiła granicę zaborów rosyjskiego i austriackiego. W Kończycach możemy skręcić ze szlaku w prawo, przejeżdżając Dłubnię, na drogę asfaltową, by zobaczyć malowniczą drewnianą chatę - przykład XIX wiecznej architektury wiejskiej Info.
Tą samą drogą wracamy nad rzekę.
Wkrótce napotykamy Młynówkę w Kończynach - odnogę Dłubni, doprowadzającą wodę do młyna. Warto zwrócić uwagę na tamę spiętrzającą wodę i drewniany młyn Info.
Po kilku minutach wjeżdżamy do miejscowości Książniczki. Po drodze mijamy malownicze mokradła, stawy i wierzby rosnące po obydwóch stronach drogi. W takim krajobrazie wjeżdżamy najpierw na wąską drogę asfaltową, a następnie na skrzyżowanie z drogą powiatową, tą samą, z której zjechaliśmy w Raciborowicach.
Cofając się 200 m w prawo znajdziemy się w dawnym parku dworskim w Książniczkach z pozostałościami zabudowań dworu i budynków gospodarczych Info.
Drogą koło dworu przebiega również czerwony "Szlak Kościuszkowski" (wymieniony poniżej), łączący Kraków z Racławicami. Wracając na nasz szlak rowerowy kierujemy się drogą powiatową w kierunku Młodziejowic. Po lewej stronie mijamy Las Młodziejowski. Czteryta metrów dalej po prawej stronie znajduje się droga dojazdowa do drewnianego młyna z 1938 roku. Młyn ten ciągle spełnia swoją funkcję. Warto zwrócić uwagę na tą konstrukcję, która powstała bez użycia ani jednego gwoździa Info.

Jadąc kilometr dalej, znajdujemy się w centrum wsi Młodziejowice. Sto metrów od sklepu spożywczego w kierunku południowym znajduje się bardzo zaniedbany park dworski oraz pozostałości XVI - wiecznego dworu. Całość kompleksu parkowo-dworskiego wraz z młynem i Młynówką znajduje się w rejestrze zabytków Info.
Kierując się dalej wzdłuż rzeki, asfaltową drogą wjeżdżamy do miejscowości Michałowice, siedziby Gminy. Tuż za granicą miejscowości znajduje się bardzo ciekawy dwór w Michałowicach Info.
Tuż za dworem skręcamy w prawo z drogi powiatowej w wąską asfaltową drogę gminną. Po chwili czeka nas stromy podjazd na górę Koźlicę (271 m n.p.m). Zjeżdżamy z niej do wsi Masłomiąca. W centrum wsi znajdują się stawy rybne oraz miejsce pamięci. Tuż obok stawów pizzeria Info.

1,5 km od centrum Masłomiącej w kierunku Więcławic Dworskich, drogą koło tartaku można dojechać do stadniny koni "Nowakówka" Info.
Szlak natomiast z Masłomiącej kieruje się w lewo, w kierunku Michałowic. Na wysokości składu budowlanego skręcamy w prawo, w drogę gminną. Znów poruszamy się równolegle do rzeki Dłubni. Wkrótce docieramy do boiska sportowego. Po prawej stronie mijamy Łysą Górę. Droga doprowadza nas do ruchliwej drogi krajowej nr 7 i miejscowości Zerwana. Tuż obok skrzyżowania znajduje się zabytkowa apteka - dom mieszkalny Info.
Przekraczamy drogę krajową i jedziemy drogą powiatową w kierunku Wilczkowic Po lewej stronie stadnina koni i gospodarstwo agroturystyczne "Stary Młyn" Info, dalej "Osada Jurajska".
Wkrótce opuszczamy Gminę Michałowice i wjeżdżamy do Gminy Iwanowice. Wzdłuż drogi malownicze wapienie jurajskie.
Na szlaku napotkamy piękne dłubniańskie krajobrazy: nadrzeczne łąki, młynówki, strome zbocza doliny rzeki, las w Młodziejowicach czy jurajskie skałki w Wilczkowicach i niedalekim Maszkowie.


SZLAK ROWEROWY „WIDOKOWY” 

Szlak jest oznakowany  na zielono i ma 24,2 km długości, w tym na terenie Gminy Michałowice 13,2 km. Ma charakter okrężny, łączy Gminę Zielonki i Gminę Michałowice, a jego umowny początek znajduje się w miejscowości Batowice (Gmina Zielonki).
Szlak wiedzie przez najwyższe tereny Gminy Michałowice (ponad 300 m n. p. m), więc trzeba się przygotować na kilka stromych podjazdów. Zostaniemy za to wynagrodzeni pięknymi widokami na Wyżynę Miechowską oraz krakowsko - częstochowską, na Kraków, a w pogodne dni na Beskidy i nawet Tatry. Po drodze napotkamy:
  • - gotycki kościół w Raciborowicach Info,
  • - drewniany kościół w Więcławicach Info,
  • - ruiny dworu w Młodziejowicach Info,
  • - zespół dworsko - parkowy w Michałowicach Info.


SZLAKI TURYSTYCZNE PRZBIEGAJĄCE PRZEZ KORONĘ

Czerwony - „Szlak Kościuszki” - z Krakowa - Witkowic przez Bibice, Książniczki, Goszczę, do Słomników i dalej przez  Prandocin Iły do Racławic (Kopiec Kościuszki)

Czerwony - z Krakowa (wsch. granica miasta) przez Kocmyrzów, Luborzycę, Chorążyce do Janowiczek (Kopiec Kościuszki)

Niebieski - z Bibic przez Wolę Zachariaszowską, Przybysławice, Zabierzów, Mników do Liszek

Czarny - „Szlak Starożytnego Garncarstwa” - z Krakowa - Kościelnik do Igołomi.

baner
logo
Mapy PROW
Małe Projekty
Odnowa i Rozwój Wsi
Tworzenie i Rozwój Mikroprzedsiębiorstw
Różnicowanie w kierunku Działalności Nierolniczej
multicel logo
Kalendarium
Sierpień 2019 Wrzesień 2019 Październik 2019
Ni Po Wt Śr Cz Pi So
Tydzień 36 1 2 3 4 5 6 7
Tydzień 37 8 9 10 11 12 13 14
Tydzień 38 15 16 17 18 19 20 21
Tydzień 39 22 23 24 25 26 27 28
Tydzień 40 29 30
Aplikacja Mobilna Korony
korona
Aplikację można pobrać na
urządzenia z IOS i Android


Sklep App Store (IOS)
QR___app_store.jpg

Sklep Google Play (Android)
QR__google_play.jpg